Ideju “Pitch” ir spēle metožu sērijā “Stāstu stāstiem izstāstīju”.

Tā ir paredzēta ideju attīstīšanai un prezentēšanai. Tās var būs biznesa, sociālās uzņēmējdarbības, projektu vai jebkuru citu aktivitāšu idejas. Svarīgi ir domāt “ārpus rāmjiem” un rast jaunas, inovatīvas un interesantas idejas, ko ar laiku iespējams pārvērst praktiskā rīcībā. Spēle paredzēta jauniešiem, pieaugušajiem - jebkuram, kas vēlas attīstīt jaunas idejas.

Spēles mērķi:

 • Radīt jaunas idejas, būt inovatīvam un attīstīt spēju pārvērst idejas praktiskā rīcībā
 • Iedrošināt izrādīt iniciatīvu, uzdrošināties riskēt un uzņemties atbildību par paša lēmumiem.
 • Attīstīt prezentēšanas prasmes, radošu domāšanu, sadarbību komandā, argumentācijas un komunikācijas prasmes.

Spēles komplekts

“Ideju “Pitch” komplektā ietilpst:

 • Iedvesmas kartītes 36 gb
 • Situāciju kartītes 36 gb (12 vietas x 3)
 • Aisberga kartītes 3 gb
 • Paskaidrojošās kartītes 5 gb
 • Smilšu pulkstenis 1 gb
 • “Zelta” monētas” 36 gb

Papildu nepieciešamie materiāli:

Spēles laiks:  45 min (atkarībā no grupas lieluma tas var būt nedaudz īsāks, un, ja ir vairāk laika, iespējams papildus vairāk fokusēties tieši uz prezentēšanas prasmju attīstīšanu vai Aisberga modeli)

Spēlētāju skaits: Max 36 (grupas pa 3 cilvēkiem)

Kā spēlēt Ideju "Pitch"?

1. Katrs dalībnieks neskatoties izvēlas vienu situācijas kartīti, un dalībnieki sadalās mazākās grupiņās saskaņā ar vietu, kas attēlota uz kartītes. Izvēlieties kāršu skaitu atbilstoši grupas apjomam.

Dalībniekiem tiek teikts: “Lūdzu, aplūkojiet savu kartīti! Atrodiet divus spēlētājus, kuriem ir kartīte ar tieši tādu pašu attēlu. Izveidojiet grupu no trīs dalībniekiem. Situāciju kartīte rāda vietu, kur tiekas draugi, lai pārrunātu trīs lieliskas idejas. Idejas var būt saistītas ar uzņēmējdarbību (biznesu), sociālo uzņēmējdarbību vai sociāliem projektiem. Kādas ir viņu idejas? Lūdzu, izdomājiet savā grupā 3 idejas un pierakstiet tās. Šim uzdevumam jums ir septiņas minūtes.”

Katra grupa paņem veidlapu “Ideju banka” (vai baltu papīru), rakstāmo un pieraksta idejas.

2. Pēc 7 minūtēm grupām tiek doti nākamie norādījumi.

“Lūdzu, neskatoties izvēlieties vienu Iedvesmas kartīti katrai jūsu idejai (katra grupa saņem 3 Iedvesmas kartītes). Jūs varat izmantot visus kartīšu attēlus vai to elementus kā iedvesmu, lai padarītu jūsu idejas vēl radošākas un inovatīvākas. Lūdzu, pierakstiet vēl vismaz 5-7 papildinātas idejas, kas radušās jūsu grupā. Šim uzdevumam jums ir 7 minūtes.”


Katra grupa turpina izmantot veidlapu “Ideju banka”, rakstāmo un pieraksta papildinātās idejas.

3.      Pēc 7 minūtēm grupām tiek doti nākamie norādījumi.

“Lūdzu, izvēlēties vienu ideju, kura jums visvairāk patīk un sagatavojiet 60 sekunžu prezentāciju par to!  Gatavojot prezentāciju, atcerieties, ka mums apkārt ir cilvēki (tiek norādīts uz visiem dalībniekiem), kas labprāt atbalstītu jūs un jūsu idejas ar naudu, lai palīdzētu jums tās realizēt. Jums jāparāda šiem cilvēkiem, kādēļ viņiem vajadzētu jūs atbalstīt. Jums ir 7 minūtes, lai sagatavotu lielisku 1 minūtes prezentāciju par jūsu ideju.”

 

4.      Pirms prezentācijas katrs dalībnieks paņem vienu “zelta” monētu, un dalībniekiem tiek izstāstīts, ka katrs no viņiem šobrīd ir “Investors”, kas prezentāciju noslēgumā ieguldīs savu “zelta” monētu kādā no idejām. Spēles vadītājs paņem smilšu pulksteni tā, lai visi dalībnieki to redz, un ļoti stingri (!) kontrolē katras prezentācijas vienas minūtes laika ierobežojumu.

5.      Pēc prezentācijām dalībniekiem ir viena minūte laika, lai individuāli novērtētu, kuras idejas viņi vēlas atbalstīt ar savu ”zelta” monētu. Pēc minūtes VISI dalībnieki vienlaikus nodod savu monētu tai komandai, kuras ideju vēlas atbalstīt. SVARĪGI! Pateikt dalībniekiem, ka uzvarētāji ir tā komanda, kura saņem visvairāk naudas.

6.      Visi dalībnieki atgriežas savās komandās ar naudu, ko ir saņēmuši, saskaita saņemtās monētas un paziņo rezultātus. Apsveikumi visiem!

Dalībnieki tiek aicināti pārrunāt pieredzi. Atkarībā no laika, izvērtēšana var notikt lielajā aplī, mazākās grupās vai individuāli.  Pēc izvērtēšanas visi dalībnieki atdod spēles kartītes un “zelta”monētas spēles vadītājam. Varat izmantot arī Ideju "Pitch" izvērtēšanas veidlapu.

Papildu materiāli: ideju bankas veidlapa, izvērtēšanas veidlapa, papildu idejas.

Spēles papildu iespējas

Papildu iespēja # 1

Ja pietiek laika, iespējams vairāk fokusēties tieši uz prezentēšanas prasmju attīstīšanu, pārrunājot dalībnieku izveidotās prezentācijas un veiksmīgas prezentācijas principus:

 • Princips 1: Vienkāršība
 • Princips 2: Negaidīts pavērsiens
 • Princips 3: Konkrētība
 • Princips 4: Ticamība
 • Princips 5: Emocijas
 • Princips 6: Stāsti

Pēc pārrunām var ļaut dalībniekiem sagatavot atkārtotu prezentāciju, iekļaujot tajās veiksmīgas prezentācijas principus.

Papildus iespēja # 2

Ja pietiek laika un grupa tam ir gatava (pēc zināšanām, pieredzes, vecuma u.c. kritērijiem), var aicināt turpināt strādāt ar ideju, kas tika prezentēta, to izvērtējot pēc Aisberga kārts – Kādēļ?, Kā?, Ko?

Pirms turpināt, izmantojiet Aisberga kārti, lai paskaidrotu Zelta Apļa modeļa (Golden Circle model) teoriju.

 

Spēles papildu iespējas un varianti (drukāt):

 • Spēles sākumā var neizpaust, ka noslēgumā būs jāgatavo prezentācija, tādā veidā veicinot fokusēšanos uz visu spēles procesu.
 • Dalībnieku skaits grupā ir atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita un spēles mērķa. Spēli var spēlēt arī individuāli.
 • Grupas var izstrādāt vairākas idejas.
 • Grupām var iedot konkrētu tēmu un aicināt grupu rast atbilstošas idejas.
 • Kad pirmās 3 idejas ir gatavas, tās var padot uz priekšu nākamajai grupai, un nākamā grupa turpina attīstīt šīs idejas ar Iedvesmas kārtīm.
 • Brīdī, kad grupas ir attīstījušas 5-7 idejas, katrs dalībnieks var izvēlēties vienu no idejām un turpmāk to attīstīt individuāli.
 • Var aicināt grupas prezentēt savas idejas un rezultātus katrā ideju attīstīšanas posmā.
 • 60 sekunžu prezentāciju var prezentēt viens pārstāvis no grupas vai visi kopā.
 • Var aicināt balsot par visu komandu kopā vai arī par konkrētu dalībnieku.
 • 60 sekunžu prezentāciju var prezentēt to cilvēku priekšā, kuri, iespējams, ir ieinteresēti atbalstīt idejas (no uzņēmumiem, sociālās sfēras, dažādiem fondiem, u.c.)
 • Pēc 60 sekunžu prezentācijas var uzdot papildu jautājumus grupai, kas izstrādāja ideju. Pēc ideju izstrādes šajā spēlē var turpināt ar nākamo līmeni – projektu vadību (tas atkarīgs no apmācību plāna, laika ierobežojuma un mērķiem).
 • Pārliecinieties, ka katram dalībniekam ir tikai viena monēta un tiek izvēlēta tikai viena ideja. Motivējiet dalībniekus atbalstīt idejas, lai tās realizētos!
 • Esiet radoši un radiet jaunas spēles un noteikumus, izmantojot esošos materiālus!

Aisberga modelis

Aisberga kartīte sagatavota, balstoties uz Saimona Sineka (Simon Sinek) Zelta apļa modeli. Šajā modelī “Kādēļ?” ir galvenā būtība, nolūks un cēlonis. “Kā?” ir specifiskas darbības, kas jāveic, lai realizētu galveno būtību. Un “Ko?” ir veikto darbību rezultāts – viss, kas tiek izdarīts un pateikts. Šo jautājumu secība sākas no neredzamā – zemūdens daļas - uz redzamo daļu.

Kādēļ?– Šī ir biznesa/projekta idejas pamata būtība. Kādēļ šī ideja pastāv?

Kā? – Šī ir atbilde uz jautājumu, kā biznesa/projekta ideja realizēs pamata būtību. Šīs ir lietas, kas padara ideju īpašu un atšķirīgu no sāncenšiem. Stratēģija par to, kā tiks sasniegta biznesa pamata būtība.

Ko? – Šis ir jautājums par to, kas tieši ir jādara, lai realizētu biznesa/projekta pamata būtību. Šie ir produkti, kas tiek pārdoti, pakalpojumi, kas tiek sniegti, konkrēti projekti, kas tiek realizēti.

Sācar jautājumu “Kādēļ?”. Zinot atbildi “Kādēļ?”, mēs saprotam iemeslus tam, ko darām. .