“Stāstu stāstiem izstāstīju” spēles mērķis ir palīdzēt uzsākt runāt par sevi. Savu pieredzi. Iepat sevi un citus. Un klausīties.  Kāršu pielietošana veicina ne tikai dalīšanos ar savas dzīves stāstiem un ļauj labāk iepazīt sevi, bet arī veicina komunikācijas, prezentācijas un argumentācijas prasmju attīstīšanu, lai tās veiksmīgāk pielietotu ikdienā.

Metodes pamatā ir stāstu stāstīšanas tehnika, kura tiek attīstīta caur dažādiem jautājumiem un veicina aktīvi un saprotami paust savu viedokli. "Stāstu stāstiem izstāstīju" metode sastāv no 75 jautājumu kārtīm un dažām papildu informatīvām kārtīm. Uz katras kārts ir teikums, kas sākas ar "Pastāsti...". Metode pieejama arī angļu un krievu valodās.

Spēles “Stāstu stāstiem izstāstīju” izmantošanas līmenis ir atkarīgs no mērķa un izmantotāja profesionālās kvalifikācijas. Ja spēli izmanto kā izklaides spēli, tad tā veicina sarunāšanos un saliedēšanu, ja spēli izmanto mācību procesā, tad tas ir kā papildu rīks mācību vielas apguvei, ja spēli izmanto psihologs, tad tas ir veids kā virzīties uz dziļāku sarunu. Spēles virzību lielā mērā nosaka arī instrukcijas veids.


Neformālā izglītība

Izmanto kārtis kā iepazīšanās, saliedēšanas, tolerances veicināšanas rīku. Kārtis angļu valodā lieliski noder starptautiskos projektos, kur spēlējot kārtis var mazināt stereotipus vienam par otru, saskatīt līdzīgo un saliedēt!

Mērķauditorija: NVO, NFI treneri, jauniešu centri

Biznesa treniņi

Kāršu izmantošana biznesa apmācībās ļauj uzsākt treniņus ar "iesildīšanos", iepazīstot savus kolēģus "no jauna", veicinot saliedēšanu. Tāpat atlasot noteiktus jautājumus, var aicināt kolēģus diskutēt, piemēram, par "Pastāsti, kas Tevi motivē!".

Mērķauditorija: personāla speciālisti, biznesa treneri, "startups", biznesa inkubatori

Izglītības iestādes

Kāršu izmantošana skolās ir ļoti plaša. Kārtis var integrēt gan pašu stundu laikā apgūstamo mācību vielu, valodu apguvi, runas mākslu, gan individuālās konsultācijās ar skolēniem. Tikpat labi kā jautru spēli klasesvakaram.

Mērķauditorija: skolotāji, sociālie pedagogi, karjeras konsultanti, skolu psihologi.


IEGĀDĀTIES

Individuālās konsultācijas

Individuālās konsultācijas, kurās nepieciešams atklāt vairāk, dziļāk, plašāk. Kārtis, spēles veidā, ļauj uzsākt personisku sarunu. Atbilstošā profesionāļa rokās, kārtis iegūst attiecīgu nozīmi un izmantošanas veidu.

Mērķauditorija: psihologi, kouči, mentori, karjeras konsultanti, personāla atlases speciālisti
                                                       

Kāršu izmantošanas veidi

 .