“Redzami – neredzamais” ir spēle metožu sērijā “Stāstu stāstiem izstāstīju” un ir paredzēta dažādu situāciju, iespēju un problēmu identificēšanai un piemērotu risinājumu meklēšanai. Ar kartīšu palīdzību neformālā veidā iespējams ar kolēģiem runāt par dažādām situācijām un problēmām kolektīvā, projektā, departamentā vai uzņēmumā. Kartītes iespējams izmantot, lai ieraudzītu, kas konkrētajā situācijā jāuzlabo, un analizētu, kā šīs izmaiņas veikt. Spēles izmantošana veicinās komunikāciju kolektīvā, tā nodrošinās iespēju runāt un klausīties.


“Redzami – neredzamais” – tās ir iespēju kartītes, lai uz problēmu paskatītos kā uz iespēju un rastu veidu kā attīstīties, pilnveidoties un augt.

 Spēles mērķi:

●       Veicināt atklātu sarunu ar kolēģiem par jomām, kuras jāpilnveido.

●       Identificēt grūtības, ar ko sastopas komanda vai indivīds komandā, lai tās atrisinātu.
●       Meklēt risinājumus un jaunas pieejas esošajām situācijām.
●       Iedrošināt izrādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību. 
●       Uzlabot sadarbību komandā un attīstīt argumentācijas un komunikācijas prasmes.

Spēles komplekts sastāv no 50 vizuālajām kartītēm, instrukciju kartītēm un ērti lietojama maisiņa. Katrā kartītē ir attēls un vārds, kas var būt saistīti savā starpā, bet tajā pat laikā tos var aplūkot atsevišķi.

Spēle paredzēta lietošanai gan individuālā līmenī, gan arī kolektīvā.  To var izmantot gan esošos kolektīvos, projektos, uzņēmumos, gan arī veidojot jaunas darba komandas.  Tāpat spēli var pielietot personāla atlasē, lai diskutētu ar kandidātiem par uzņēmumam/ darbiniekam svarīgām jomām.

 Kā spēlēt?

Izlieciet visas kartītes ar attēliem uz augšu uz galda un aiciniet, lai katrs kolēģis izvēlas kartiņu, kas ir tā joma, kas jāuzlabo komandas darbā, lai būtu labāki rezultāti. Atkarībā no cilvēku skaita komandā, turpiniet diskusiju visi kopā vai mazākās grupās. Aiciniet katru cilvēku pastāstīt, kāpēc viņš izvēlējies konkrēto kartīti, kas būtu uzlabojams un kā to paveikt. Ja iespējams, pierakstiet nosauktos uzlabojumus uz flipchart tāfeles vai papīra, veidojot kopīgu iespējamo darbību/ uzlabojumu sarakstu. Diskusijas noslēgumā var aicināt dalībniekus kopīgi izvēlēties 3-5 jomas, kurām uzlabojumi nepieciešami pirmām kārtām, un sagatavot plānu ar konkrētiem soļiem vismaz vienas jomas uzlabošanai


Kā spēlēt? 

Aiciniet katru dalībnieku nejauši izvēlēties vienu kartīti un ļaujiet to novērtēt skalā no 1(min) līdz 10 (maks), cik labi ir attīstīta uz kartītes minētā joma kolektīvā. Piemēram, kartīte “Komunikācija” – cik sekmīga ir komunikācija mūsu komandā?, kartīte “Informācijas aprite” – cik labi notiek jaunas informācijas aprite kolektīvā? Vai visi uzzina jauno informāciju savlaicīgi?, kartīte “Motivācija” – Cik augsts ir vidējais motivācijas rādītājs komandā? Noslēgumā aiciniet dalībniekus pastāstīt par savu  vērtējumu un pārrunājiet, kā šo jomu iespējams uzlabot, kādas izmaiņas nepieciešamas.

Kā spēlēt? 

Personāla atlases intervijā:

-          aiciniet amata pretendentu izvēlēties 3 kartītes, kurām, pēc pretendenta domām, ir būtiska nozīme amatā, uz kuru kandidē un 3 kartītes, kas ir mazāk svarīgas. Aiciniet pamatot savu izvēli.

-          aiciniet izvēlēties 5 kartītes, kuras vislabāk raksturo pretendenta personību. Aiciniet ar konkrētiem piemēriem no savas dzīves/ profesionālās jomas pamatot savu izvēli. 


Esiet radoši! Izdomājiet jaunus un Jums piemērotus izmantošanas veidus! Lai izdodas! 

 .