“Vairāk nekā vārdi” ir spēle metožu sērijā “Stāstu stāstiem izstāstīju”, kas veicina sarunas par dzīvi, vērtībām un mums nozīmīgo, kā arī palīdz izzināt un pilnveidot sevi.

Spēli “Vairāk nekā vārdi” ir izstrādājusi nodibinājuma “Baltijas Reģionālais fonds” valdes locekle, apmācību vadītāja Ginta Salmiņa un psiholoģe, apmācību vadītāja Zane Veinberga. Attēlus īpaši šai spēlei veidojusi vizuālā fasilitatore Dace Andersone.

Komplektā ir 75 kartītes, uz katras kartītes ir viens vārds un attēls. Attēlu un vārdu kombinācijas ir veidotas ar īpašu nozīmi, ko dalībnieki analizē spēles gaitā.


Mērķis

Spēles mērķis ir veicināt sarunas par dzīvi, vērtībām un mums nozīmīgo, labāk iepazīstot sevi un citus. Katra kartīte var būt kā aicinājums aizdomāties par konkrētā vārda jēgu un nozīmi - ko mums tas izsaka, kāda ir mūsu attieksme pret to, kā to attiecinām uz sevi un savu personīgo un profesionālo dzīvi.  Metode aicina aizdomāties, vai, ko un kā mēs vēlētos sevī mainīt un kādēļ. Kartītes veicina sarunas par nozīmīgām lietām, kas ikdienā bieži netiek apspriestas.

Mērķa grupas

Ikviens, kas strādā ar izglītības un personības attīstības jautājumiem, - izglītības un jaunatnes jomas darbinieki, karjeras konsultanti, biznesa konsultanti, kouči, psihologi, sociālie darbinieki u.c. Var izmantot gan individuāli, gan grupās. Metode ir piemērota dalībniekiem, sākot ar skolas vecumu.

Kā spēlēt?

Individuāli – paņem nejauši izvēlētu kartīti, aplūko to un aizdomājies, ko minētais attēls un vārds pasaka par Tevi. Mēģini atrast 5 iemeslus, kādēļ attēls ir savienots ar konkrēto vārdu, un aizdomājies, kā šie iemesli attiecas uz Tevi.

Grupā – katrs dalībnieks neskatoties izvēlas 5 kartītes un izkārto tās sev priekšā ar attēlu uz augšu. Pārējās kartītes ar attēliem uz augšu tiek izvietotas uz galda. Dalībnieki tiek aicināti aizdomāties, kāda ir izvēlēto piecu attēlu un vārdu nozīme viņu dzīvē, biznesā, karjerā u.c.

Ja kādu kartīti dalībnieks uz sevi nevar/ nevēlas attiecināt, ir iespēja konkrēto kartīti nolikt galda vidū, paskaidrojot iemeslu, kā arī paņemt jaunu, paskaidrojot, kādēļ tiek izvēlēta konkrētā kartīte. Vienā reizē dalībnieks var iemainīt tikai vienu jaunu kartīti. Kartīšu maiņu uzsāk viens dalībnieks, pēc tam turpina nākamais dalībnieks (dalībnieks var izvēlēties konkrētajā gājienā arī kartītes nemainīt). Noslēgumā katram dalībniekam ir 5 kartītes ar dzīvē īpaši nozīmīgiem vārdiem un vērtībām.

Vārdi ir dažādi, un nepieciešamības gadījumā var atlasīt tās kartītes, kas atbilst konkrētai grupai un mērķim. Var veidot diskusiju grupas par atsevišķu kartīšu tēmām, vārdiem un attēliem.  


Esiet radoši! Izdomājiet jaunus un Jums piemērotus spēles noteikumus! Lai izdodas!

 .