Izmantošana profesionālajā darbībā

Metodes izmanto dažādu nozaru pārstāvji: skolotāji, biznesa treneri, psihologi, kouči, karjeras konsultanti, valodu apmācītāji, neformālās izglītības apmācītāji, u.c. Zemāk esam apkopojuši dažas idejas kā var lietot metodes profesionālajā darbā.

Iepazīšanās

 • Biznesa treniņš, skola, neformālās apmācības, uzņēmuma kolektīvs, psiholoģiskā atbalsta grupa, studenti, kursu apmeklētāji
 • Dalībnieku skaits: nav ierobežots
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības), "Turpinājums sekos..."
 • Instrukcija 1: katrs izvēlas vienu kārti, sadalās pāros, abi pārrunā atbildes un tad meklē citu cilvēku, ar kuru pārī pārrunāt atbildes, un tā var turpināt cik ilgi nepieciešams.
 • Instrukcija 2: katrs izvēlas vienu kārti, visi pieceļas kājās un staigā apkārt un tad saiet pāros un pārrunā atbildes, kad atbildes ir pārrunātas, tad apmainās ar kārtīm un iet pie cita un atkārto to pašu.
 • Ieguvumi: iepazīšanās, iedrošina runāt un atklāties, uzticēties.

Iepazīšanās un saliedēšana

 • Skola, biznesa treniņš, neformālās apmācības, uzņēmuma kolektīvs, psiholoģiskā atbalsta grupa, studenti, kursu apmeklētāji
 • Dalībnieku skaits: nav ierobežots
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju», "Turpinājums sekos..."
 • Instrukcija: Katrs paņem vienu kārti un dodas pie kāda cita , izveidojot pārus. Katrs dalībnieks pāra otram dalībniekam uzdod jautājumu/nolasa teikumu no savas kārts un pēc atbildēšanas dalībnieki samainās ar kārtīm. Turpinājumā katrs dalībnieks dodas pie jauna dalībnieka un atkārto iepriekšējo scenāriju. Pēc tam aplī pārrunā, ko jaunu uzzināja viens par otru, ko vislabāk atceras par tiem cilvēkiem, ar kuriem iepazinās. Var pārrunāt to, kas kopīgs atklājās.
 • Ieguvumi: iepazīt un vairāk izprast vienam otru, saliedēšanās.

Empātijas un tolerances veicināšanai 

 • Skola, biznesa treniņš, neformālās apmācības, uzņēmuma  kolektīvs, psiholoģiskā atbalsta grupa, studenti, kursu apmeklētāji
 • Dalībnieku skaits: nav ierobežots
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības, "Turpinājums sekos..."
 • Instrukcija: katrs dalībnieks izvēlas vienu kārti, taču atbildei, ko dalībnieks teiks, nav jābūt par viņu pašu, bet par kādu citu dalībnieku (vai blakus sēdētāju, vai pēc brīvas izvēles, vai to, kuru vismazāk zina).
 • Ieguvumi: veicina empātiju, saredzēt situāciju no cita skatu punkta, saliedēt, mazināt stereotipus.

Karjeras un personīgās pilnveides konsultācija

 • Skolā, neformālās apmācības, uzņēmuma kolektīvs, studenti, kursu apmeklētāji, kouča klienti
 • Dalībnieku skaits: nav ierobežots
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības), "Turpinājums sekos..."
 • Instrukcija: pirms konsultācijas atlasīt nepieciešamos jautājumus (piemēram, «Pastāsti, kas Tevi motivē!») un uzsākot konsultāciju aicina izvēlēties kārti un uzsākt sarunu. Kāršu spēli spēlē pēc nepieciešamības, ko izvērtē speciālists.
 • Ieguvumi: veicina uzticēšanos, savu stipro pušu izvērtēšana, koučinga jautājumi veicina sarunas ievirzīšanu par karjeru un izaugsmi, skolēna atbildes var attiecīgi sasaistīt ar konsultācijas mērķi.

Iejušanās cita "ādā" jeb spēle "Slepenais klasesbiedrs/kolēģis/komandas biedrs/ draugs un detektīvs"

 • Skola, biznesa treniņš, neformālās apmācības, uzņēmuma kolektīvs, studenti.
 • Dalībnieku skaits: nav ierobežots
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju»
 • Instrukcija: Visi apsēžas aplī. Viens brīvprātīgais dalībnieks iziet no telpas, lai nedzirdētu, ko citi runā. Grupa izvēlas vienu cilvēku par kuru būs jārunā. Pilnīgi visi dalībnieki izvēlas katrs vienu kārti. Kad ienāk brīvprātīgais, apļa dalībnieki sāk secīgi atbildēt uz kāršu jautājumiem nevis par sevi, bet par izvēlēto personu. Brīvprātīgajam dalībniekam ir jāuzmin (minēt var jebkurā brīdī un minēt var divas reizes) par kuru cilvēku grupā tiek runāts. Kad tiek uzminēts, tad var turpināt ar citu brīvprātīgo un citu izvēlēto personu.
 • Ieguvumi: iepazīt un vairāk izprast vienam otru, izklaidēties un saliedēties.

Improvizācijas metodes un spēles

 • Improvizācijas teātra kolektīvi, skola, biznesa treniņš, neformālās apmācības, uzņēmuma kolektīvs, studenti.
 • Dalībnieku skaits: nav ierobežot.
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu, angļu, krievu valodā, pēc nepieciešamības), "Turpinājums sekos..."
 • Instrukcija: izvēlēties kārti un izspēlēt atbilstošās tēmas etīdi - nelielu uzvedumu. Etīde var būt - pārādīt atbildi uz jautājumu klusējot un rādot atbildi tikai ar ķermeni un žestiem. Cits piemērs, parādīt pašu kārts jautājumu nerunājot.
 • Ieguvumi: tēmas etīdēm, trenē spēju improvizēt, ātri reaģēt uz situācijām, attīsta radošumu.

Metode valodu apguves apmācībās

 • Valodu kursu apmeklētāji, neformālās apmācības,  studenti, skolēni
 • Dalībnieku skaits: nav ierobežots
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu, angļu, krievu valodā)
 • Instrukcija: Visi skolēni izvēlas vienu kārti. Izlasa jautājumu latviešu valodā, pēc vajadzības to pārtulko uz nepieciešamo valodu un attiecīgajā valodā atbild uz jautājumu. Cits piemērs, raksta atbildi uz kārts jautājumu (eseja). Cits piemērs, veido rakstisku vai mutisku dialogu par kādu no kārts tēmām.
 • Ieguvumi: spēles veidā apgūt valodu, interesanti (kas savukārt veicina motivāciju), veicina plašāka vārdu krājuma apgūšanu, skolēni labāk iepazīst viens otru.

Psihologa konsultācija

 • Psihologa konsultācijā, sociālā darbinieka darbā
 • Dalībnieku skaits: individuāla konsultācija
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības), "Turpinājums sekos...", "Vairāk nekā vārdi", "Parunāsim?!"
 • Instrukcija: Šodien mēs sāksim mūsu sarunu ar spēli. Te ir kārtis, neskatoties izvēlies kādu no kārtīm. Pārrunājam kārti, tās saturu un atbildi.
 • Ieguvumi: veicina uzticēšanos un brīvāku atmosfēru, atraisa un iedrošina runāt un atklāties.


SKOLĀS

Valodu apguvē

 • Valodu apguves priekšmetos
 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Instrukcija:
 1. Iztulkojiet uz kārts esošo jautājumu.
 2. Uzrakstiet atbildi svešvalodā uz kārts jautājumu.
 3. Prezentējiet atbildi auditorijas priekšā.
 • Ieguvumi: veicina valodas apguvi.

Klases vakaros

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: saliedējošas aktivitātes, atraisīties, sākt sarunas, iepazīties, u.c.
 • Ieguvumi: saliedēt klasi.

Vecāku sapulces

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas:
 1. Palūgt vecākiem un viņu bērniem atbildēt uz vienu un to pašu jautājumu.
 2. Vecāki savā starpā pārrunā aktuālas tēmas ar kartiņu palīdzību.
 3. Saliedēt vecākus, veicināt uz sadarbību vērstu atmosfēru.
 4. Vecināt vecāku izpratni par sarunu lomu ikdienā.
 • Ieguvumi: izglītošana, iepazīšana, saliedēšana.

Klases stundās

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: saliedējošas aktivitātes, atraisīties, sākt sarunas, iepazīties, pārrunāt karjeras jautājumus, u.c.
 • Ieguvumi: saliedēt klasi, izglītoties, mazināt stereotipus vienam par otru.

Konfliktu risināšanai

 • Dalībnieku skaits: divi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: veicināt sarunas veidošanu starp konfliktējošiem audzēkņiem, veicināt vienam otra iepazīšanu.
 • Ieguvumi: mazināt konfliktus, veicināt toleranci un iecietību.

Ekskursijās un pārgājienos

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: brauciena laikā izdalīt kārtis, veidot diskusiju grupas, veicināt sarunas, atrast kopīgo atbildēs un mijiedarbību vienam ar otru. Pārgājiena laikā sadalīt pāros, lai pārrunā atbildes.
 • Ieguvumi: saliedēt klasi, mazināt dalīšanos grupās.

Vizualizēt atbildes

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: uzzimēt atbildi uz jautājumu un pēc tam pastāstīt.
 • Ieguvumi: veicina sevis izziņu, radošumu.

Muzikāli paust atbildes

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: atbildi uz jautājumu dziedot, atrodot atbilstošu skaņdarbu, u.c.
 • Ieguvumi: veicina sevis izziņu, radošumu, u.c.

Latviešu valodas un literatūras stundās

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: 
 1. Uzrakstīt eseju par tēmu, kura ir uz kartiņas (kartiņas izvēlas nejaušā secībā)
 2. Atbildēt par kādu varoni literārā darbā atbilstoši kartiņu jautājumiem (piemēram, Pastāsti, par ko priecājas Lāčplēsis)
 3. Analizēt jautājumu gramatisko uzbūvi
 4. Sniegt atbildes pilnos teikumos
 • Ieguvumi: veicina valodas apguvi, padara interesantāku mācīšanās procesu. u.c.

Dažādos priekšmetos

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: veselības mācībā, sociālo zinību stundās, ekonomikas stundās, u.c.
 • Ieguvumi: veicina priekšmeta apguvi, padara interesantāku mācīšanās procesu. u.c.

Stereotipu mazināšanai vienam par otru, jaunu grupas biedru integrēšana

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: veicināt sarunas dažādu skolēnu, skolotāju vidū, tā mazinot aizspriedumus un stereotipus vienam par otru.
 • Ieguvumi: saliedēšana.
Atbildēt izmantojot IT
 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: Atbildēt uz jautājumiem, izmantojot attēlus no interneta un pārsūtot viens otram vai ari veidojot kolāžas, vai citas aplikācijas,programmas.
 • Ieguvumi: IT instrumentu apguve spēles veidā.

Komunikācijas un saskarsmes prasmju attīstīšana

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas:
 1. Atbildi formulē pilnos teikumos.
 2. Attīsta klausīšanās pramses, pacietību un iecietību
 • Ieguvumi: komunikācijas un sociālo prasmju attīstīšana.

Atbildēt izmantojot IT

 • Dalībnieku skaits: dažādi
 • Izmantojamie materiāli: kārtis «Stāstu stāstiem izstāstīju» (latviešu vai angļu valodā, pēc nepieciešamības)
 • Idejas: Atbildēt uz jautājumiem, izmantojot attēlus no interneta un pārsūtot viens otram vai ari veidojot kolāžas, vai citas aplikācijas,programmas.
 • Ieguvumi: IT instrumentu apguve spēles veidā.


Izdrukāt idejas!


 .