Noteikumi / distances līgums

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA TELLYOURSTORY,  Reģ. Nr. 40103936004, jurdiskā adrese: Brīvības gatve 386/1-26, Rīga, LV-1024, Latvija (turpmāk tekstā Pārdevējs) un pircēju, kas veic pirkumu www.tellyourstorycards.com interneta veikalā. Pārdevējs un Pircējs noslēdz šadu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

1.      Piegādes un samaksas kārtība

1.1.   Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pārdevējs sagatavo un Pircējam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

1.2.   Ja 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma noformēšanas nav saņemts apstiprinājums uz e-pastu, Pircējam jāsazinās ar Piegādātāju rakstot uz Piegādātāja e-pastu.

1.3.   Pārdevējs nodrošina preču piegādi 20 darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku un vietu saskaņojot ar Pircēju. Darījumu apliecinošus rakstveida dokumentus Pārdevējs nodrošina pēc Pircēja rakstiska lūguma.

1.4.   Gadījumā, ja Pircējs izvēlas piegādi uz adresi Latvijā, Pircējs sedz visas piegādes izmaksas atbilstoši Latvijas Pasta cenrādim un piegādes noteikumiem. Šie izdevumi tiek pievienoti rēķinā.

1.5.   Gadījumā, kad Pircējam uz pasūtījumu tiek piegādātas preces un Pārdevējam nav iespējams sazināties ar Pircēju telefoniski un ar e-pasta starpniecību, vai arī Pircējs atsakāties pieņemt pasūtījumu, kas bija Pircējam piegādāts uz pasūtījumu, tad šīs preces tiek glabātas Pārdevēja pārziņā 3 mēnešu un tās ir iespējams saņemt 3 mēnešu laikā, iepriekš sazinoties ar Pārdevēju un vienojoties par preču saņemšanas laiku un vietu.

1.5.1.      Šis punkts neattiecas uz neizņemtiem pasūtījumiem, kas nosūtīti ar pēcapmaksu: Neizņemtais pasūtījums neatbrīvo Pircēju no Latvijas Pasta vai Ekspress Pasta piegādes, preces iepakojuma un apstrādes izmaksu segšanas. Ja Pircējs neizņem savu pasūtījumu, Pircējam ir jāsedz piegādes izmaksas, kas norādītas pasūtījuma sastādīšanas brīdī. Apmaksa jāveic 10 kalendāro dienu laikā, pēc brīdinājuma saņemšanas no Pārdevēja pārstāvja. 

1.      Garantija

1.1.   Pārdevēja Interneta veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces izgatavotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.

2.      Atteikuma tiesības

2.1.   Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to rakstisku atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

2.2.   Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

2.3.   Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir bojāta.

3.      Preču atgriešanas noteikumi:

3.1.   Prece oriģinālajā iepakojumā jānosūta uz atpakaļadresi.

3.2.   Brāķa gadījumā jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

3.2.1.      Par brāķi netiek uzskatīta prece, kuras saturā ir pieļautas gramatiskas kļūdas.

3.2.2.      Par brāķi netiek uzskatīta prece, kura tika bojāta pasta piegādes laikā.

3.3.   Jāpievieno aizpildītā atpakaļ atgriešanas veidlapa.

3.4.   Prece jāsūta atpakaļ ar Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstītu sīkpaku.

3.5.   Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

3.6.   Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, gadījumā, ja no savas puses Pārdevējs nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus. Citos gadījumos Jums nav tiesības atteikties no veiktā pasūtījuma.

4.      Preces saturs un pavairošana

4.1.   Pircējam ir tiesības izmantot Preci tai paredzētajos nolūkos.

4.2.   Pircējam ir aizliegts pavairot preci to kopējot, pārrakstot tās saturu un publiskojot to, publicējot visas preces saturu internetā jebkādā veidā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar Preces autorēm Zani Veinbergu un Gintu Salmiņu.

4.3.   Pircējam ir aizliegts tirgot iegādāto preci trešajai personai, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar Preces autorēm Zani Veinbergu un Gintu Salmiņu.

5.      Datu apstrāde

5.1.   Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

6.      Līgums tapis saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

6.1.   Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

6.2.   Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”

0

 .